O PGS-u

Primorsko-goranski savez (PGS) formiran je 11. ožujka 1990. u Rijeci na početku demokratskih promjena, prvotno pod nazivom Riječki demokratski savez (RDS, kasnije RiDS), odnosno Alleanza democratica fiumana (ADF), s ciljem promicanja demokracije, ljudskih i socijalnih prava te zaštite i razvoja riječkog identiteta u novim političkim okolnostima. Pod imenom PGS djeluje od 28. rujna 1996.

OSNOVNE POSTAVKE STRANAČKOG PROGRAMA:

1. Razvoj regionalizma i osnivanje REGIJA
2. Financijska decentralizacija te porast prihoda lokalne i regionalne vlasti na preko 20 % svih prihoda u državi
3. Jednakomjeran ekonomski razvoj svih regija u državi
4. Formiranje DOMA REGIJA u Hrvatskom saboru
5. Poštivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih i kulturnih različitosti u hrvatskome društvu
6. Razvoj transgranične, međuregionalne suradnje sa susjednim zemljama
7. Formiranje RIJEČKE (Primorsko–goranske / Sjevernojadranske regije) sa gradom Rijekom kao administrativno–političkim sjedištem

Ponovno ostvarivanje parlamentarnog statusa naš je zajednički cilj! Time ćemo omogućiti predsjedniku PGS-a Dariju Vasiliću ulazak u Hrvatski sabor kako bi u njemu zastupao našu regiju - otoke, Liburniju i Rijeku, Primorje i Gorski kotar, jer smo mi danas prepoznatljiva i nedjeljiva cjelina. On to može jer je to dokazao uspješnim rukovođenjem gradom Krkom i otokom Krkom. Prvi puta kada je izabran za gradonačelnika grada Krka, Darijo Vasilić bio je najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj. Na posljednjim je lokalnim izborima osvojio šesti gradonačelnički mandat i danas je, s 22 godine gradonačelničkog ''staža'', najdugovječniji gradonačelnik u Hrvatskoj!

REGIONALNI CILJEVI:

1. Decentralizacija i regionalizacija Hrvatske - veće ovlasti regionalnoj i lokalnoj samoupravi
2. Veća financijska samostalnost - najmanje 22% svih poreznih prihoda pripada regionalnoj i lokalnoj samoupravi
3. Vraćanje šuma Goranima - povrat prava Zemljišnih zajednica
4. Veća prava upravljanja pomorskim dobrom Primorcima i Otočanima
5. Sjedište Ministarstva pomorstva, prometa i veza u Rijeci
6. Forsiranje riječkog prometnog pravca i riječke luke, obnova krčkog aerodroma
7. Očuvanje i razvijanje brodogradnje i pratećih djelatnosti na Kvarneru
8. Hitna adaptacija kompletne Dječje bolnice Kantrida
9. Ravnopravnost KBC-a Rijeka u odnosu na druge bolničke centre u Hrvatskoj - dogradnja i modernizacija postojećih bolničkih odjela
10. Očuvanje i razvijanje kulturne i prirodne baštine Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara

Facebook

Primorsko-goranski savez - Za naš zavičaj !