Ogranci Primorsko goranskog saveza

Prema članku 14. Statuta Primorsko goranskog saveza ogranak PGS-a temeljni je organizacijski oblik stranačkog organiziranja, a osniva se na području jedne jedinice lokalne samouprave (grada ili općine) ili iznimno za više jedinica lokalne samouprave, a na osnovu odluke Predsjedništva Stranke. Ogranak Rijeka najveći je i najaktivniji ogranak, s obzirom na to da se i sjedište Stranke nalazi u Rijeci.
Primorsko goranski savez ima 32 ogranka. 

TOP